Disclaimer

Algemeen
Ton Delfos Muziekleraar, hierna te noemen Ton Delfos, verleent u hierbij toegang tot pianolesbijuthuis.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ton Delfos en derden zijn aangeleverd. Ton Delfos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op pianolesbijuthuis.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid contract van Ton Delfos.

Beperkte aansprakelijkheid
De op pianolesbijuthuis.nl aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ton Delfos.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ton Delfos en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ton Delfos.